اگر ماشین دسته دوم میخواهید این مطالب را حتما"مد نظر داشته باش - به وبلاگ نیمه تخصصی برق خودرو خوش امدید

به وبلاگ نیمه تخصصی برق خودرو خوش امدید

اموزش باطری التر ناتور دینام استارت نقشه مدارات فنی خودرو وکلیه مدارات بکاررفته در خودرو

اگر ماشین دسته دوم میخواهید این مطالب را حتما"مد نظر داشته باش

یکشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1388 01:50 ب.ظ نویسنده: ارش نظرات: 0 نظر چاپ


اگر ماشین دسته دوم میخواهید این مطالب را حتما"مد نظر داشته باشید
عیب یابی خودرو الف) مشکلات دیدنی مشکل:گیربکس داغ می کند توضیح مشکل:پس از رانندگی،از گیربکس بوبه مشام میرسد.در حین رانندگی با گیربکس اتوماتیک ممکن است احساس سرخوردن دنده ها نیز بکنید. هنگامیکه روغن گیربکس را چک می کنید بوی سوختگی می دهد. مشکلات احتمالی عبارتند از: روغن .....


اگر ماشین دسته دوم میخواهید این مطالب را حتما"مد نظر داشته باشید
عیب یابی خودرو الف) مشکلات دیدنی مشکل:گیربکس داغ می کند توضیح مشکل:پس از رانندگی،از گیربکس بوبه مشام میرسد.در حین رانندگی با گیربکس اتوماتیک ممکن است احساس سرخوردن دنده ها نیز بکنید. هنگامیکه روغن گیربکس را چک می کنید بوی سوختگی می دهد. مشکلات احتمالی عبارتند از: روغن گیربکس کم شده است. حفره های روغن گیربکس با گل گرفته اند . خنک کننده روغن گیربکس خراب شده است. روغن نادرستی درون گیربکس ریخته شده است. ترمستات گیربکس خراب شده است. در گیربکس مشکل درونی وجود دارد. روغن گیربکس کثیف شده استو باید تعویض شود. مشکلی در موتور وجود دارد. مشکل:چراغ اخطار شارژ سیستم چشمک می زند توضیح مشکل: در حین رانندگی مشاهده میکنید که چراغ شارژ سیستم چشمک میزند .این مشکل به تدریج زیاد می شود. مشکلات احتمالی: سیم شل یا قطع شده است. رشته های درون ژنراتور خورده شدهاند. تنظیم کننده ولتاژ خراب شده است. مشکل:موتور سریع جوش می آورد توضیح مشکل: موتور بنظرخوب کار مکیکند ولی به سرعت پس از روشن شدن داغ می کند . این مشکل عمدتآ بعد از 5 دقیقه کار کردن موتور یا حرکت خودرو به مقدار 500 متر دیده میشود . ممکن است کگه از زیر کاپوت شاهد بیرون آمدن دود نیز باشید . پس از داغ شدن موتور آن را فورآ خاموش کنید تا آسیب به قسمت های دیگر نرسد. مشکلات احتمالی عبارتند از: آب رادیاتور خیلی کم شده است . تسمه موتور یا بریده شده است یا سر می خورد. پروانه برقی ممکن است از کار افتاده باشد. زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه تنظیم شده باشد. امکان وجود نشت در سیستم واکیوم. مشکل مکانیکی در موتور . ترموستات گیر کرده باشد. امکان وجود نشت در سیستم خنک کننده. امکان نشت در سر سیلندر. موتور جوش می آورد توضیح مشکل: موتور بنظر خوب کار می کند ولی پس از رانندگی داغ می شود این مشکل عمدتآ بعد از مدتی کار کردن موتور یا کشیدن بار زیاد دیده میشود . ممکن است که از زیر کاپوت شاهد بیرون آمدن دود نیز باشید پس از داغ شدن موتور آن را خاموش کنید تا آسیب به قسمت های دیگر نرسد. مشکلات احتمالی عبارتند از اب رادیاتور خیلی کم شده است . تسمه موتور یا بریده شده است ویا سر می خورد . پروانه برقی ممکن است از کار افتاده باشد . زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه تنظیم شده باشد. امکان وجود نشت در سیستم واکیوم . مشکل مکانیکی در موتور . فشار زیادی به ماشین آمده است . امکان وجود نشت در سیستم خنک کننده . امکان نشت در سر سیلندر. امکان گرفتگی رادیاتور. مشکل گیج های خودرو سریعآعوض می شوند توضیح مشکل: همه چیز خوب است ولی ناگهان گیج بنزین یا گیج های دیگر مقادیرنادرستی را نشان میدهند.برخی اوقات همه گیج ها با هم مقدارشان عوض می شود و گاهی مشکل متعلق به یک گیج است . این مسأله ناگهانی است. مشکلات احتمالیعبارتند از: یکی از اتصالات مدار گیج هاقطع شده است. در یکی از اتصالات برقی خوردگی وجود دارد. واحد ارسال اطلاعات به گیج ها خراب شده است. خود گیج خراب شده است. این اتفاق وقتی همه گیج ها از کار بیفتند صادق میشود . مشکل: یک یا چند تا از گیج ها از کار افتاده است توضیح مشکل: گیج بنزین یا گیج های دیگر از کار افتاده است. برخی اوقات همه گیج ها با هم کار نمیکنند و گاهی مشکل متعلق به یک گیج است. این مسأله ناگهانی است. مشکلات احتمالی عبارتند از: یکی از اتصالات مدار گیج ها قطع شده است. در یکی از اتصالات برقی خوردگی وجود دارد. واحد ارسال اطلاعات به گیج ها خراب شده است. خود گیج خراب شده است . این اتفاق وقتی همه گیج ها از کار بیفتند صادق نمی باشد. فیوز گیج ها سوخته است . تنظیم کننده ولتاژ پانل گیج ها سوخته است . مشکل یک چراغ اخطار روشن مانده است توضیح مشکل :تمام چراغ های اخطار با استارت زدن روشن می شوند .پس از روشن شدن موتور یکی از آنها روشن می ماند و بقیه خاموش می شوند. این چراغ نیز همواره روشن می ماند .معمولآ این مشکل به تدریج پیدا می شود و در ابتدا گاهی آنچراغ روشن می شود مشکلات احتمالی عبارتند از: اتصال برقی شل و یا قطع شده است. واحد ارسال اطلاعات به چراغهای اخطار خراب شده است. مشکلی در خودرو پیش آمده و چراغ اخطار همین مساله را هشدار می دهد. مشکل:چراغ اخطار ترمز دستی روشن مانده است توضیح مشکل: تمام چراغ های اخطار با استارت روشن میشوند پس از روشن شدن موتور ،چراغ اخطار ترمز دستی روشن می ماند و بقیه خاموش می شوند .شما سعی می کنید که با بازی کردن با ترمز دستی آن را خاموش کنید ولی نمی شود این مشکل معمولآ به صورت ناگهانی ظاهر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از :ترمز دستی کامل رها نمی کند . سویچ ترمز دستی خراب شده است. روغن ترمز کم شده است. در سیستم ترمز هیدرولیکنشتی وجود دارد . مشکل : یکی از چراغ های اخطار هیچوقت روشن نمی شود توضیح مشکل:تمام چراغ های اخطار بجز یکی از آنها در هنگام استارت روشن می شوند . پس از روشن شدن ،بقیه چراغ ها خاموش می شوند. این مشکل معمولآناگهانی صورت می گیرد. مشکلات احتمالی عبارتند از: اتصال برقی شل یا قطع شده واحد ارسال اطلاعات به چراغ اخطار خراب شده است . چراغ سوخته است . فیوز مدار سوخته است. مشکل:یکی از چراغ های اخطار در حین رانندگی روشن می شود . توضیح مشکل :تمام چراغ های اخطار خاموش هستند و ناگهان یکی از آنها روشن میشود . در عملکرد موتور تغییری احساس نمی شود . ممکن است که این چراغ با افزایش سرعت روشن شود.معمولآ این نوع مشکل گاهی دیده می شود و به تدریج بدتر می شود . مشکلات احتمالی عبارتند از: اتصال برقی شل یا قطع شده است . واحد ارسال اطلاعات به چراغ اخطار خراب شده است. یک تسمه موتور شل و یا خراب شده است. مشکلی در سیستم خودرو به وجود آمدهاستو چراغ نیز همان مساله را هشدار میدهد. مشکل :چراغ آلترناتور،ژنراتور و یا باتری در حین رانندگی رو.شن می مانند توضیح مشکل : این اسامی هر کدام توسط یکی از سازندگان خودرو انتخاب شده اند همگی آنها بر روی یک سیستم عمل می کنند که همان سیستم شارژ کننده خودرو است .اگر این چراغ با هر سرعتی که موتور کار کند روشن شود ،حتمآ مشکلی وجود دارد .گاهی یک تشمه موتور وقتی هنگامیکه چراغ روشن می شود جیغ میزند. مشکلات احتمالی عبارتند از : ژنراتور شما خراب شده است . تنظیم کننده ولتاژ خراب شده است. تسمه ژنراتور شل و یا خراب شده است. در مدار سیستم شارژکننده مشکل سیمی بوجود آمده است. مشکل: چراغ موتور یا روغن در رانندگی روشن می شود توضیح مشکل:چراغ روغن ممکن است بانام موتور مشخص شده باشد .اگر چنین باشد این چراغ علاوه بر روغن بر دمای اب موتور نیز نظارت می کند اگر این چراغ روشن شود وارتباطی با سرعت کار کردن موتور نداشته باشد مشکل عمدهای وجود دارد.گاهیاین چراغ فقط هنگانیکه به موتورگاز داده نمی شود روشن می شود وبا گاز دادن خاموش می شود. این مشکل به تدریج بیشتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از : موتور فشار روغن را از دست داده است ویا فشار روغن پایین آمده است که مشکل عمده ای است (باید به سرعت اشکال موتور رفع شود) واحد اطلاع دهنده فشار روغن خراب شده است. روغن موتور بسیار کم شده است . موتور جوش آورده است. مشکل:چراغ چک موتور یا سرویس موتور روشن شده است توضیح مشکل:در این قسمت پیچیدگی زیادی وجود داردزیرا تولید کنندگان به این چراغ نامهای متعددی دادهاند. این چراغ همچنین در خودروهای مختلفی را نظارت می کند . در اکثر موارد این چراغ بخشی از مدار کنترل الکترونیک موتور است. روشن شدن چراغ به این معنی است که کامپیوتر چراغ یک مشکل را در سیستم احساس کرده است. تا رفع این عیب این چراغ روشن می ماند . این چراغ ممکن است که روشن شود و روشن بماند و یا روشن شود و پس از مدتی خاموش شود. مشکلات احتمالی عبارتند از: کامپیوتر خودرو مشکلی را در سیستم پیدا کرده است . موتور دارای مشکل عمده ای است که باید فورآ برطرف شود . فشار روغن بسیار پایین است. موتور جوش آورده است. مشکل:چراغ حرارت یا گیج در قسمت خطر توضیح مشکل:چراغ درجه حرارت روشن شده است و یا گیج حرارت در قسمت خطر قرار دارد. مشکلات احتمالی عبارتند از : آب رادیاتور کم شده است. مشکل در پروانه خنک کننده و یا سیستم خنک کننده.