دستگاه جرقه زنی - به وبلاگ نیمه تخصصی برق خودرو خوش امدید

به وبلاگ نیمه تخصصی برق خودرو خوش امدید

اموزش باطری التر ناتور دینام استارت نقشه مدارات فنی خودرو وکلیه مدارات بکاررفته در خودرو

دستگاه جرقه زنی

یکشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1388 02:42 ب.ظ نویسنده: ارش نظرات: 0 نظر چاپ


دستگاه جرقه زنی
دستگاه جرقه زنی دستگاه جرقه زنی تشکیل گردیده است از: الف .مداراولیه یا مدار فشار ضعیف (lvc) –low Voltace-circuit مسیر عبور جریان از مدار اولیه عبارتست از : 1).مثبت باطری. 2).آمپر متر. 3).ورودی سوئیچ(ورودی با علائم 30-1-sw-am-b: مشخص میگردد). 4).خروجی سوئیچ(ترمینال جرقه با علائم:15-2-ig مشخص میشود 5).ورودی کویل (ورودی کویل با علائم :sw-coil-15-+ مشخص می شود.) 6).خروجی کوئل (با علائم :dis.cb ،مشخص می شود.) 7).سیم ولتاژ ضعیف دلکو. 8).داخل دلکوبه پلاتین متحرک وخازن . 9).پلاتین ثابت وبدنه دلکو . 10.منفی باطری ب. مدار ثانویه یا مدار فشار قوی مسیر عبور جریان از مدار ثانویه عبارتست از 1. یک سر ثانویه کوئل . 2. برج وسط کویل . 3. وایر کویل دلکو . 4. فنر وذغال دلکو. 5. چکش برق . 6. فاصله هوائی بین سر چکش برق وترمینال دلکو. 7. وایرهای شمع. 8. الکترودمیانی شمع. 9. فاصله هوائی بین دوالکترودشمع. 10.الکترود بدنه شمع. 11.منفی باطری. 12.به انتهای دیگر مدار ثانویه که درجائی با مداراولیه مشترکا* اتصال بدنه شده است. کنترل افت ولت مجاز در دهانه پلاتین ها افت ولتاژمجاز در دهانه پلاتین ها 2/0 ولت است. روش اندازه گیری ولت متر دوولتی رابین خروجی کویل وبدنه قرار داده وپس از اطمینان از روی هم نسشتن پلاتین ها سوئیچ رابازنموده وبه ولت متر توجه نمائید عقربه باید روی2/0 ولت یا کمتر باشد. اگر از 2/0 تجاوزکرد باید نسبت به رفع عیب پلاتینها اقدام نمودزیرا باعث کاهش آمپر مصرفی مدار اولیه کویل وعدم اشباع کامل آن خواهد شد بدین جهت موارد زیررا را بررسی کنید: دهانه پلاتین ها رااز نظر سوختگی- کثیفی- کجی –خال زدگی- اتصال بدنه صفحه ثابت پلاتین ها